Meč a koruna
Tyto stránky mohou lokálně obsahovat povídky 18+ (nevhodné pro děti), homosexuální tématiku, Harryho Pottera (a Severuse Snapea!) v souvislosti s homosexuální tématikou. Postavy Harryho Pottera nejsou mým vlastnictvím a já si na ně nečiním finanční, autorský, duševní ani jiný nárok.

To, že se vám to nelíbí, neznamená, že nemám pravdu. To, že se mi to nelíbí, neznamená, že nemáte pravdu vy. Dokud si nezačneme věci definovat, nedám vám, pro co jste si sem přišli, a vy nedostanete, pro co sem chodíte.
Vítejte na mých stránkách plných textu.
e-mail: trelawney@centrum.cz
Facebook


Na ff.ph.netu Den sedmnáctý.

Tak se mi zdá, drahá Kys, že to Harrouš srovnal-nesrovnal. ;) TŘEBA příště... :D (I když záleží na tom, jak to kdo bere. Kdyby to nebylo mé dílo, pak bych to pro Harrouše viděla jednoznačně špatně. Ale že to mé dílo JE... >:-Đ)

Oba je vzbudil slaný poryv větru. Zamrkali a posadili se na svých provizorních postelích – nanošené kusy kamenů, na nich dřevo a na něm listy či jiné měkké ,,vymoženosti" tamní přírody.
Skrze dírky a fuky ve stěnách jim prosvítalo polední světlo do jinak nijakého prostředí.
Vstali, posnídali. Podívali se na kůru – sedmnáctý den v měsíci. Následoval povzdech.
Harry se odebral k odhodu, to ho ale zastavil Snapeův hlas.
,,Co kdybychom postavili přepážku v domě?" navrhl.
Harry se zarazil. Otočil se a něj a s… něčím blížícímu se úsměvu řekl: ,,Až zítra."
Snape jen zaraženě přikývl rozhodnul se, že Pottera bude o den později sledovat – pozítří.
To není normální, aby se na tomto pustém ostrově něčím zabavil… co tam dělá, když se on sám zatím nudí?!

Celý den ho tato myšlenka nepustila.
Přemýšlel o tom, když hledal suvenýr, něco, co si dají do domu. Našel obroušený bílý kámen. Ale stále myslel na aktivity Potterovy.
Při hledání nového druhu potravy myslel zase jen na to, kde je, co tam dělá.
Po nálezu růžové květiny rozměru sloní zadnice, vrátil se zpět k jejich domu.
Zajisté se mohl zeptat dnes večer, co dělává, ale na tolik mu nevěřil, aby si to neprověřil osobně.

Hodiny se vlekly jako závodní šnek poháněným vrtulí značky Wild Hawk.
Ale Severus uměl čekat. Dočkal se. Přišel poměrně dříve, než si Snape myslel, že dorazí.
S sebou také nějakou květinu – na první pohled jedovatou.
,,Ale ale? Už mě máte po krk, a nebo rád spácháte sebevraždu rychlým a poklidným způsobem?"
Potter se zamračil, při tom hodil květinu za sebe s výrazem, který mohl aspirovat na: to-jsem-měl-vědět.
Odhození květiny se rovnalo jasnému znaku toho, že pochopil, ale také toho, že nepoznal. Květina po dopadu vybuchla.
,,Opatrně," zasyčel Snape podrážděně.
,,Omlouvám se," řekl Potter.
,,Fajn, tak teď…"
,,To je pro nás?" nevšímal si ho Harry, prošel okolo něj.
,,Ano," zavrčel Snape.
Po půl hodině a plných žaludcích něčeho, co konečně nebylo tak sladké, si sedli pod oblohu plnou hvězd.
Mohlo být osm stejně jako jedenáct… Harry nevěděl.
,,Můžu se ptát první?" ozval se Harry.
Neurčité odfrknutí.
,,Dobrá – proč jste mi tehdy neřekl, že je Hopkins… divný?!"
,,Už zase, Pottere?" zakvílel Snape zoufale.
,,Neodpověděl jste," řekl Harry a Snape z jeho hlasu, ke svému údivu, vyčetl i kus zoufalství.
,,Domníval jsem se…"
,,Ne…" zavrtěl Harry nesouhlasně hlavou.
,,Omlouvám se. Můžu se zeptat já?" přerušil ho Sanpe.
,,Jo," přikývl Harry.
,,Proč ,,divný"?"
,,Prosím?" nepochopil Harry.
,,Pokaždé, když jste o něm mluvil, pak jako o ,,divném". Nechápu to – proč?" Snape se na něj zadíval, což mu bylo jen málo platné, když se Harry ostentativně díval jinam.
Například písek – Harry si byl skálopevně jistý, že tak jako sněhové vločky má i každé zrnko písku jiný tvar.
,,Protože je…" pokrčil rameny, tím pro něj podal jednoduché vysvětlení. Snape si to ale evidentně nemyslel.
,,Protože…?" zakroutil Snape nechápavě hlavou.
,,Protože, pane profesore, je na chlapy! Copak se všichni zbláznili?! Je tohle normální?!"
Snape se na to zarazil. Viditelně. Nejprve si důkladně pohlédl Pottera, pak se zadíval někam do dáli. Harry měl nutkání se na něj podívat, tak se podřídil a zahleděný Snape mu taky do obrázku normálnosti nespadal.
,,Co je?" zeptal se tedy Harry.
,,Je," opověděl ten jakoby na něco z minulé konverzace. Harry si nemohl uvědomit, nač.
,,Cože?" zeptal se tedy zmateně.
,,Je normální, že je kapitán… jak jste to řekl? ,,Na chlapy"." Oznámil mu nevzrušeně avšak poněkud ploše Snape.
Harry na něj vyvalil oči. Otevřel pusu a Snape si nemohl nepomyslet, že takhle nějak se projevuje Potterovská inteligence.
,,KDY JSTE MI TO HODLAL ŘÍCT?! JAK TO VLASTNĚ, K ČERTU, MYSLÍTE?!"
,,Utište se, pane Pottere," napomenul ho Snape, ,,skutečně jsem se domníval… Ani mne nenapadalo zauvažovat, co je a není v tomto ohledu ,,normální" pro mudly. S ohledem na to, že právě ti vás vychovali." Pokrčil opatrně rameny.
,,Děláte si legraci?!"
,,Nikoli," odpověděl ten.
Pak, jako by si Harry něco uvědomil, vstal, div se nepřizabil, načež zase spadl a odtáhl se od Snapea, co nejdál mohl.
Snape, tak nějak si přivykl na směr Potterových myšlenek, na směr jeho uvažování, zvolal podrážděně: ,,Jděte do háje, Pottere! Stejně tak byste se mohl obávat znásilnění kentaurem a nic by z toho nebylo! Nikdy."
Dodal na ujištěnou, ale tím jen způsobil, že se Harry nedůvěřivě podíval na svého… profesora.
,,Podívejte," teď už byl opravdu podrážděný, ,,co si pamatuji – u mudlů je běžné… znásilnění. To v kouzelnickém světě prakticky neexistuje. Ne mezi normálními…"
,,Ale to u nás taky! Není to u nich na denním pořádku! Jedná se ale o normálnost a kam až může člověk zajít! To mi nedává záruku, že jste… Že nejste…!"
,,Kromě toho, Pottere, že jste pro mne přitažlivý zhruba jako oliheň a své práce si vážím, protože, co si pamatuji, tohle je trestné jak u vás tak u nás, i kdybyste byl poslední ne na ostrově, ale na celé planetě a vesmíru, nikdy bych se vás ani nedotkl. Máte mé ujištění."
Harry zauvažoval (opět inteligentně).
,,Což neznamená, jak předpokládám, že jste se tím, co kapitán dělal, nebavil."
,,Bavil," připustil a zvednul prst, aby Pottera snažícího se pronést další komentář, umlčel, ,,a obával. Hopkins… sice je neškodný, ale neznamená to, že opilý nemůže být nebezpečný. Pro všechny," věnoval Harrymu významný pohled.
,,Především pro mou práci," dodal Snape podrážděněji než předtím.
,,Tak říkáte normální…" vrátil se Harry k té myšlence o partneru, což Snape horko těžko usoudil z tónu, který Harry nasadil.
,,Stejně jako s…" začal Snape, ale nedokončil.
,,Ne, nechci to vědět," zašklebil se Harry odporem.
,,A tomuhle," pronesl profesionálním tónem Snape, ,,se u vás říká rasismus, pane Pottere. Jen mi dovolte, abych podotkl, že u vás je ve vašem případě v kouzelnickém světě."
,,Jistě," odpověděl pobledlý Harry.
,,Tak to bychom měli výčitky a lá hádky, otázky a teď přichází na řadu přiznání. Přiznávám se, že jsem netušil, že něco z toho nevíte a taky to, že jsem se Hopkinsovým počínáním bavil."
Snape se ušklíbl a založil si ruce na hrudi; sledoval Pottera, jak zareaguje. Začal být zvědavý, co přizná.
Harry, vidící rudě, měl naprosto jasnou představu, co prozradí.
,,Víte, jak jsme našli ten pramínek?" řekl nakonec a vzteky těžce dýchal. Po Snapeově přikývnutí pokračoval.
,,Kdybychom tehdy zahnuli ne nalevo ale napravo, našli bychom jinou vodu. Jistý vodopád. Mám takové podezření, že pít tuhle vodu, dlouho bychom nežili. Je… opravdu zvláštní."
I když Snape oněměl a Harry si to užíval, byl si jistý, že vědět, co udělá pak, neřekl by mu to. NE takhle.
,,Kdy jste to chtěl říci?" obořil se na něj Snape.
,,Nevím," odsekl Harry.
Snape najednou – kde se vzal, tu se vzal – stál před ním a dal mu takovou facku, že spadl na zem a tušil další modřinu. Tím to neskončilo.
Za cáry u krku – dříve něco jako oblečení – ho zvedl a postavil, při čemž na něj mluvil – spíš odsekával: ,,To, co jste udělal, bylo hloupé. Nemyslitelné. Zachoval jste se jako děcko, které nezná rozsah svých sil a znalostí. Nezná hranice. Teď mě dovedete k tomu vodopádu. Opovažte se mi ještě někdy něco tajit."

Harry strnule šel krok před Snapem a ta vyhlídka – že mu dýchá na paty – se mu vůbec nelíbila.

Vodopád si vesele hučel dál, Snape se jen přiblížil, aby nevůlí stiskl rty. Pak se rozběhl k Harrymu, divoké vody byste se tak nebáli, jako rozlíceného Severuse Snapea.
Zatřepal s ním. ,,Dotkl jste se té vody? Napil se? Přišel s ní do kontaktu?"
,,Ne, zavrtěl Harry hlavou."
,,Nelžete," rozkázal Potterovi.
,,Nelžu," pobledl Harry.
,,Určitě?" v tuhle chvíli z něj sálala taková moc, že se Harry obával zalhat.
,,Ano, pane. Určitě."
Nasucho polkl.

16.03.2013 22:37:56
Tereznik
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one