Meč a koruna
Tyto stránky mohou lokálně obsahovat povídky 18+ (nevhodné pro děti), homosexuální tématiku, Harryho Pottera (a Severuse Snapea!) v souvislosti s homosexuální tématikou. Postavy Harryho Pottera nejsou mým vlastnictvím a já si na ně nečiním finanční, autorský, duševní ani jiný nárok.

To, že se vám to nelíbí, neznamená, že nemám pravdu. To, že se mi to nelíbí, neznamená, že nemáte pravdu vy. Dokud si nezačneme věci definovat, nedám vám, pro co jste si sem přišli, a vy nedostanete, pro co sem chodíte.
Vítejte na mých stránkách plných textu.
e-mail: trelawney@centrum.cz
Facebook


18.

,,Pane profesore?‘‘ začal Harry asi po hodině ostré chůze. ,,Proč se vlastně nepřemístíme? Bylo by to rychlejší.‘‘

,,Bolí vás nohy, Pottere? To jste dlouho nevydržel...‘‘

,,Nebolí mě nohy. Ale takhle nás snadno vystopují a dopadnou,‘‘ bránil se Harry.

,,Po více než šesti letech v Bradavicích stále uvažujete jako mudla,‘‘ povzdychl si Severus.

,,První, co naši případní pronásledovatelé udělají, bude pátrání po přemisťovacích kouzlech.‘‘

,,Hm, to mě nenapadlo.‘‘

,,To jsem si všiml. Máte se ještě hodně co učit.‘‘

,,Naštěstí mám od koho se učit...‘‘ poznamenal Harry a pokračoval v cestě s trochu větším nadšením.

Severus jeho poznámku přešel mlčením a pohroužil se do svých myšlenek.

Bylo logické, že se Brumbál rozhodl s Potterem poslat právě Severuse. Nikdo jiný nebyl tak zběhlý v nenápadném mizení a cestování. Severus si dokázal poradit v téměř jakékoli situaci a v tomto případě byl na post Potterova doprovodu jediným vhodným kandidátem. A shodou okolností byl do celého problému zasvěcen (lépe řečeno zatažen, ušklíbl se v duchu Severus) téměř od začátku.

Dokázali byste si představit, že by Pottera doprovázela profesorka McGonagallová? Profesor Kratiknot? Představa to je jistě zajímavá, možná až komická, ale pro Pottera by taková volba měla fatální následky. Nehledě na to, že nepřítomnost zástupkyně ředitele nebo jednoho z nejnápadnějších profesorů bradavické školy by se dost těžko odůvodňovala. Každý by si to hned spojil s Potterovým zmizením...

Bylo evidentní, že i Harryho myšlenky se ubírají tímto směrem, protože se náhle zeptal: ,,Pane profesore, jak chce ředitel vysvětlit vaši a moji nepřítomnost?‘‘

,,Vaše zmizení ho velice zarmoutí a bude po vás pátrat ze všech sil. Naoko. A já jsem zatím Bradavice neopustil,‘‘ odpověděl Severus.

,,Cože?‘‘ nechápal Harry. ,,Neopustil? A jak jste si to zařídil? Máte dvojníka?‘‘

,,V jistém slova smyslu... ano,‘‘ nakrčil nos Severus.

,,Mnoholičný lektvar,‘‘ domyslel si Harry. ,,A pak? S lektvarem to nepůjde protahovat do nekonečna. Studenti by časem z chování toho druhého poznali, že to nejste vy.‘‘

,,Můj zástupce je poměrně dobrý herec.‘‘

,,Nikdo není tak dobrý herec.‘‘

,,Ano, to máte pravdu. Proto se ,mi‘ stane ,nehoda‘. Ale na podrobnosti se mě neptejte, to je již čistě akce pana ředitele.‘‘

,,Aha.‘‘

Pak dlouho žádný z nich nepromluvil.

Z příjemné lesní pěšiny, po které šli, se pozvolna stala sotva viditelná stezka. Mnohem častěji teď klopýtali a zakopávali o spadané větve a hábity se jim chytaly do ostružiní. V kombinaci s členitým terénem, který s sebou přinášel častá stoupání a klesání, byla tato cesta velmi vyčerpávající. Když celí zničení vyšli téměř na vrchol jednoho z pahorků a v závětří skály našli ohniště, Harry ztěžka dosedl na pařez a prohlásil, že si potřebuje odpočinout.

,,Stejně už se začíná stmívat a potmě bychom se někde přerazili. Utáboříme se,‘‘ odvětil Severus.

To, že s Harrym ohledně odpočinku souhlasil bez náznaku nelibosti nebo pohrdání, mohlo znamenat jediné. Totiž že byl unavený stejně jako Harry. Ale nahlas by to rozhodně neřekl.

,Snape musel na tu brašnu použít podobné nebo stejné kouzlo jako já na svůj batoh,‘ pomyslel si Harry, když pozoroval, jak Severus vytahuje kotlík, vodu a nějaké jídlo.

,,Dojdu pro dřevo,‘‘ nabídl se, aby jen neseděl a nezíral, jak někdo jiný pracuje.

Severus přikývl: ,,Správně, raději nedělejte žádná kouzla, aby nezachytili vaši stopu.‘‘

Harry se zasmál. Pořád myslí jako mudla a ani ho nenapadlo si dřevo například přivolat... S námahou se zvedl z pařezu a vydal se do lesa. Měl štěstí, silných větví se v okolí válelo dost, a tak měli brzy slušnou hromadu, která jim pohodlně vydrží až do rána.

Severus mezitím obešel tábořiště a zajistil ho proti nevítaným návštěvám i proti odhalení. Nachystal skromnou večeři a dal vařit vodu na čaj. Pak se mlčky najedli, beze slov vypili čaj a v naprosté tichosti si ustlali na silné vrstvě navátého listí a jehličí.

Na celý kraj padla tma.

,To byl den,‘ pomyslel si Harry a směrem ke svému společníkovi polohlasem dodal: ,,Dobrou noc.‘‘

Odpovědí mu bylo nesrozumitelné zavrčení.

27.06.2008 17:36:26
Tereznik
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one